1. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. (Egenbetaling for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og korttidsopphold ved institusjon.)

Tema: ELDREOMSORG (Storting 1990/1991)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. (Egenbetaling for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og korttidsopphold ved institusjon.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: