2. Endringer i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere. (Bedret førtidspensjoneringsordning; påstander om dobbeltinnbetaling undersøkes av Riksrevisjonen.)

Tema: FISKERE (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Endringer i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere. (Bedret førtidspensjoneringsordning; påstander om dobbeltinnbetaling undersøkes av Riksrevisjonen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: