3. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Vedlegg: Lovspeil. Særskilt vedlegg: NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Leder Jan Fridthjof Bernt.)

Tema: KOMMUNER (Storting 1991/1992)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Vedlegg: Lovspeil. Særskilt vedlegg: NOU 1990: 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Leder Jan Fridthjof Bernt.)