1. Skatteopplegget 1993 – Lovendringer. (Redegjørelse om skatte- og avgiftsfritakene for den kongelige familie, som oppfølging av en anmodning fra Kristin Halvorsen.)

Tema: KONGEN (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Skatteopplegget 1993 – Lovendringer. (Redegjørelse om skatte- og avgiftsfritakene for den kongelige familie, som oppfølging av en anmodning fra Kristin Halvorsen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: