1. Endringar i lover som gjeld inntektssystemet for kommunane og fylkeskommunane. (Opphevelse av lovregler som viser til særskilte utgiftssektorer eller formål, rammetilskudd til Nord-Norge.)

Tema: LOKALFORVALTNING (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringar i lover som gjeld inntektssystemet for kommunane og fylkeskommunane. (Opphevelse av lovregler som viser til særskilte utgiftssektorer eller formål, rammetilskudd til Nord-Norge.)

Se saker fra samme tema: