5. Høgre utdanning. Fra visjon til virke. (4 års allmennlærerutdanning; 1-årig pedagogisk seminar.) (Vedlegg: Arbeidsnotat fra NAVFs utredningsinstitutt: Framskriving av bestanden av personer med ulike typer høyere utdanning. Vedlegg til innst.: Brev av 24.4.91 fra Høyres fraksjon i komiteen til statsråd Gudmund Hernes og svarbrev av 14.5.91 vedr. studiefinansieringen – økning av stipendandelen. Jf. NOU 1988: 28 Med viten og vilje. Leder Gudmund Hernes.)

Tema: LÆRERE (Storting 1990/1991)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Høgre utdanning. Fra visjon til virke. (4 års allmennlærerutdanning; 1-årig pedagogisk seminar.) (Vedlegg: Arbeidsnotat fra NAVFs utredningsinstitutt: Framskriving av bestanden av personer med ulike typer høyere utdanning. Vedlegg til innst.: Brev av 24.4.91 fra Høyres fraksjon i komiteen til statsråd Gudmund Hernes og svarbrev av 14.5.91 vedr. studiefinansieringen – økning av stipendandelen. Jf. NOU 1988: 28 Med viten og vilje. Leder Gudmund Hernes.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: