2. Forslag fra Per Olaf Lundteigen om lov om endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. (Barskogvern.)

Tema: NATURVERN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Forslag fra Per Olaf Lundteigen om lov om endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. (Barskogvern.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: