9. Forslag fra Jan Simonsen om økte bevilgninger til politiet. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 14.3.97 fra Justisdepartementet v/statsråden til justiskomiteen.)

Tema: POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

9. Forslag fra Jan Simonsen om økte bevilgninger til politiet. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 14.3.97 fra Justisdepartementet v/statsråden til justiskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: