1. Framlegg frå Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roaldsen og Tor Nymo om å oppnemna eit permanent fagutval som skal ha som oppgåve å vurdera alle problemstillingar vedrørande søk etter omkomne på havet og i den samanheng gje råd til dei etterlatte.

Tema: REDNINGSTJENESTE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Framlegg frå Bjørg Hope Galtung, Rita H. Roaldsen og Tor Nymo om å oppnemna eit permanent fagutval som skal ha som oppgåve å vurdera alle problemstillingar vedrørande søk etter omkomne på havet og i den samanheng gje råd til dei etterlatte.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: