20. Forslag fra Carl I. Hagen om at det opprettes en egen stortingskomité i henhold til Forretningsordenens § 14 for å undersøke påstandene fra førstestatsadvokat Lasse Qvigstad om politisk inngripen fra Regjeringens side i en verserende etterforskning underlagt påtalemyndigheten. (Berge Furre-saken.) (Vedlegg: 1. Brev av 17.1.97 fra Oslo Statsadvokatembeter, Lasse Qvigstad, til riksadvokat Georg Rieber-Mohn. 2. Pressemelding av 18.1.97 fra ass. riksadvokat Tor Aksel Busch til Justisdepartementet.)

Tema: REGJERINGEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

20. Forslag fra Carl I. Hagen om at det opprettes en egen stortingskomité i henhold til Forretningsordenens § 14 for å undersøke påstandene fra førstestatsadvokat Lasse Qvigstad om politisk inngripen fra Regjeringens side i en verserende etterforskning underlagt påtalemyndigheten. (Berge Furre-saken.) (Vedlegg: 1. Brev av 17.1.97 fra Oslo Statsadvokatembeter, Lasse Qvigstad, til riksadvokat Georg Rieber-Mohn. 2. Pressemelding av 18.1.97 fra ass. riksadvokat Tor Aksel Busch til Justisdepartementet.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: