31. Forslag fra Kristin Halvorsen, Erik Solheim og Paul Chaffey om en gjennomgang av de juridiske, allmenne forvaltningsrettslige og konstitusjonelle forholdene rundt Regjeringens og Stortingets saksbehandling i gasskraftverksaken, med særlig vekt på spørsmålet om utslippstillatelse for CO2.

Tema: REGJERINGEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

31. Forslag fra Kristin Halvorsen, Erik Solheim og Paul Chaffey om en gjennomgang av de juridiske, allmenne forvaltningsrettslige og konstitusjonelle forholdene rundt Regjeringens og Stortingets saksbehandling i gasskraftverksaken, med særlig vekt på spørsmålet om utslippstillatelse for CO2.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: