– V: «Det henstilles til Regjeringen at det foretas oppdaterte risikoanalyser for hvordan en større atomulykke på Kola kan ramme Norge.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

– V: «Det henstilles til Regjeringen at det foretas oppdaterte risikoanalyser for hvordan en større atomulykke på Kola kan ramme Norge.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: