– SV: «Regjeringa blir oppmoda om å vurdere å auke ressurstilgangen til nyskapings-, omstillingsog utviklingsarbeid med vekt på forsikrings- og utviklingskontraktar (OFU og IFU), nettverksprosjekt og nyskaping/såkornfinansiering inkl. distriktsretta og bedriftsretta investeringstilskot.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– SV: «Regjeringa blir oppmoda om å vurdere å auke ressurstilgangen til nyskapings-, omstillingsog utviklingsarbeid med vekt på forsikrings- og utviklingskontraktar (OFU og IFU), nettverksprosjekt og nyskaping/såkornfinansiering inkl. distriktsretta og bedriftsretta investeringstilskot.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: