– Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Arild Hiim, Lisbeth Holand og Jan Simonsen om utvidet frist for gjenopptakelse av sivile saker i særskilte tilfeller.

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

– Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Arild Hiim, Lisbeth Holand og Jan Simonsen om utvidet frist for gjenopptakelse av sivile saker i særskilte tilfeller.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: