2. Endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven).

Tema: BARNEVERN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven).