1. Endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven).

Tema: BARNEVERN (Storting 1995/1996)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven).