6. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende Personalsenteret i Norges Statsbaner (NSB). (Vedlegg: Rapport vedr. NSB Personalsenteret. 1. Avskrift av vedlegg til oversendelsesbrev fra Samferdselsdepartementet 22.3.93. 2. Samling av utvalgte sitater fra NSB-ansatte som er/har vært tilknyttet Personalsenteret.)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Riksrevisjonens antegnelse vedrørende Personalsenteret i Norges Statsbaner (NSB). (Vedlegg: Rapport vedr. NSB Personalsenteret. 1. Avskrift av vedlegg til oversendelsesbrev fra Samferdselsdepartementet 22.3.93. 2. Samling av utvalgte sitater fra NSB-ansatte som er/har vært tilknyttet Personalsenteret.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: