10. Riksrevisjonens undersøkelse av 10 likningskontorers praktisering av de ulike behandlingsnivåene i likningen for inntektsåret 1993. (Vedlegg: 1. Rapport (forkortet utgave). 2. Brev av 16.8.96 fra Finansdepartementet til Riksrevisjonen. Vedlegg til innst.: Brev av 24.2.97 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, svarbrev av 9.4.97 fra Finansdepartementet og brev 10.3.97 fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet.)

Tema: SKATTEADMINISTRASJON (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Riksrevisjonens undersøkelse av 10 likningskontorers praktisering av de ulike behandlingsnivåene i likningen for inntektsåret 1993. (Vedlegg: 1. Rapport (forkortet utgave). 2. Brev av 16.8.96 fra Finansdepartementet til Riksrevisjonen. Vedlegg til innst.: Brev av 24.2.97 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, svarbrev av 9.4.97 fra Finansdepartementet og brev 10.3.97 fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet.)

Se saker fra samme tema: