1. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging av personer på Jan Mayen. (Særskilt vedlegg: NOU 1990: 10 Ny lov om skatt til Svalbard. Leder Odd Hagen.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Lov om skatt til Svalbard og lov om skattlegging av personer på Jan Mayen. (Særskilt vedlegg: NOU 1990: 10 Ny lov om skatt til Svalbard. Leder Odd Hagen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: