6. Forslag fra Erling Folkvord om å utsette ikrafttredelsen av den nye loven om kraftskatt – lov av 28 juni 1996 nr. 41 om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Vedlegg til innst.: 1. Brev fra Finansdepartementet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Erling Folkvord om å utsette ikrafttredelsen av den nye loven om kraftskatt – lov av 28 juni 1996 nr. 41 om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Vedlegg til innst.: 1. Brev fra Finansdepartementet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: