12. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Oddvard Nilsen om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Endringer i delingsmodellen for å bedre rammevilkårene for aktivt eierskap og familiebedrifter.) (Vedlegg til innst.: Brev av 4.6.97 fra finansministeren til finanskomiteen)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

12. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Oddvard Nilsen om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Endringer i delingsmodellen for å bedre rammevilkårene for aktivt eierskap og familiebedrifter.) (Vedlegg til innst.: Brev av 4.6.97 fra finansministeren til finanskomiteen)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: