13. Forslag fra Stephen Bråthen, Per-Kristian Foss, Gudmund Restad, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Endring av §51 A-4 nr. 3 slik at offshore servicefartøyer blir omfattet av de nye reglene for beskatning av rederiselskaper.) (Vedlegg: 1. Brev av 12.2.97 til Finansdepartementet fra KrFs stortingsgruppe v/Einar Steensnæs. 2. Svarbrev av 20.2.97 fra Finansdepartementet. Vedlegg til innst.: Brev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

13. Forslag fra Stephen Bråthen, Per-Kristian Foss, Gudmund Restad, Lars Sponheim og Einar Steensnæs om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Endring av §51 A-4 nr. 3 slik at offshore servicefartøyer blir omfattet av de nye reglene for beskatning av rederiselskaper.) (Vedlegg: 1. Brev av 12.2.97 til Finansdepartementet fra KrFs stortingsgruppe v/Einar Steensnæs. 2. Svarbrev av 20.2.97 fra Finansdepartementet. Vedlegg til innst.: Brev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: