1. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om utvidet landslinjeordning, støtte til elever på godkjente tilbud i utlandet og utleie av lærebøker i videregående opplæring.)

Tema: SKOLER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet. (Oppfølging av stortingsvedtak om utvidet landslinjeordning, støtte til elever på godkjente tilbud i utlandet og utleie av lærebøker i videregående opplæring.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: