3. Forslag fra Erling Folkvord om oppretting av et sekretariat for kvensk-finske skolespørsmål.

Tema: SKOLER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Erling Folkvord om oppretting av et sekretariat for kvensk-finske skolespørsmål.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: