5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken, Eilef A. Meland og Børre Rønningen om innføring av nasjonal minstestandard for økonomisk sosialhjelp.

Tema: SOSIALVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken, Eilef A. Meland og Børre Rønningen om innføring av nasjonal minstestandard for økonomisk sosialhjelp.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: