6. Forslag fra Erling Folkvord om at Stortinget ber Regjeringen sørge for utbetaling av alle skattepenger som er inndratt i medhold av tidligere § 5-10 i sosialtjenesteloven.

Tema: SOSIALVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Erling Folkvord om at Stortinget ber Regjeringen sørge for utbetaling av alle skattepenger som er inndratt i medhold av tidligere § 5-10 i sosialtjenesteloven.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: