20. Forslag fra Gudmund Restad, Erna Solberg, Einar Steensnæs, Lars Sponheim og Stephen Bråthen om å sikre muligheten til å bli delvis uføretrygdet selv om man utøver aktivt eierskap.

Tema: TRYGDER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

20. Forslag fra Gudmund Restad, Erna Solberg, Einar Steensnæs, Lars Sponheim og Stephen Bråthen om å sikre muligheten til å bli delvis uføretrygdet selv om man utøver aktivt eierskap.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: