1. Forslag fra Syver Berge og Inga Kvalbukt om endring i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven). (Endring av §11 slik at gårdbrukere som blir pålagt nedslakting pga. sykdom i buskapen også må fa dekket produksjonstap inntil ny produksjon er etablert.)

Tema: VETERINÆRVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Forslag fra Syver Berge og Inga Kvalbukt om endring i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven). (Endring av §11 slik at gårdbrukere som blir pålagt nedslakting pga. sykdom i buskapen også må fa dekket produksjonstap inntil ny produksjon er etablert.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: