13. Forslag fra Kristin Halvorsen, Paul Chaffey og Øystein Djupedal om innføring av energieffektiv belysning, varme og ventilasjon i alle offentlige skolebygg. (Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 11.3.97 fra Kommunenes Sentralforbund om REHAB-prosjektet.)

Tema: ENERGI (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

13. Forslag fra Kristin Halvorsen, Paul Chaffey og Øystein Djupedal om innføring av energieffektiv belysning, varme og ventilasjon i alle offentlige skolebygg. (Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 11.3.97 fra Kommunenes Sentralforbund om REHAB-prosjektet.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: