1. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997, F. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hvalog selfangstnæringen for 1997.

Tema: FANGST (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

  •   (Vedlegg til St.prp. 1  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997, F. Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hvalog selfangstnæringen for 1997.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: