14. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland og Einar Steensnæs om å øke grunnpensjonen for ektepar.

Tema: FOLKETRYGD (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

14. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland og Einar Steensnæs om å øke grunnpensjonen for ektepar.

Se saker fra samme tema: