15. Forslag fra Jorunn Hageler om å be Regjeringen fremlegge en egen stortingsmelding om prinsipper og mål for en helhetlig forbrukerpolitikk med utgangspunkt i nye forbrukerpolitiske utfordringer. (Vedlegg til innst: Svarbrev av 21.3.97 fra Barneog familiedepartementet v/statsråd Sylvia Brustad til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.)

Tema: FORBRUKERSAKER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

15. Forslag fra Jorunn Hageler om å be Regjeringen fremlegge en egen stortingsmelding om prinsipper og mål for en helhetlig forbrukerpolitikk med utgangspunkt i nye forbrukerpolitiske utfordringer. (Vedlegg til innst: Svarbrev av 21.3.97 fra Barneog familiedepartementet v/statsråd Sylvia Brustad til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: