19. Forslag fra Inga Kvalbukt, Magnar Sortåsløkken, Erling Folkvord, Valgerd Svarstad Haugland og Lars Sponheim om å sette i gang forsøk med brukerkontor.

Tema: FORBRUKERSAKER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

19. Forslag fra Inga Kvalbukt, Magnar Sortåsløkken, Erling Folkvord, Valgerd Svarstad Haugland og Lars Sponheim om å sette i gang forsøk med brukerkontor.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: