2. Forslag fra Erling Folkvord om lov om skolefritidsordninger. (Ordningene omfatter elever i de fire første årstrinnene i den 10-årige grunnskolen.)

Tema: GRUNNSKOLE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Forslag fra Erling Folkvord om lov om skolefritidsordninger. (Ordningene omfatter elever i de fire første årstrinnene i den 10-årige grunnskolen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: