22. Forslag fra Marit Tingelstad og Syver Berge om å endre regelverket slik at dialyse kan foregå nærmere pasientens hjemsted.

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

22. Forslag fra Marit Tingelstad og Syver Berge om å endre regelverket slik at dialyse kan foregå nærmere pasientens hjemsted.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: