25. Forslag fra Ola D. Gløtvold, Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haugland om å fa framlagt en grundig utredning når det gjelder bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale og hvilke bivirkninger som oppstår ved bruk av kvikksølv i menneskekroppen.

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

25. Forslag fra Ola D. Gløtvold, Magnar Sortåsløkken og Valgerd Svarstad Haugland om å fa framlagt en grundig utredning når det gjelder bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale og hvilke bivirkninger som oppstår ved bruk av kvikksølv i menneskekroppen.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: