4. Forslag fra Unn Aarrestad, Odd Roger Enoksen og Morten Lund om å be Regjeringen legge fram en melding om en strategi for statlig oppfølging av lokalsamfunn som er tuftet på typisk hjørnesteinsbedrifter

Tema: INDUSTRIUTBYGGING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Forslag fra Unn Aarrestad, Odd Roger Enoksen og Morten Lund om å be Regjeringen legge fram en melding om en strategi for statlig oppfølging av lokalsamfunn som er tuftet på typisk hjørnesteinsbedrifter

Se saker fra samme tema: