11. Forslag fra Lars Sponheim og Lisbeth Holand om å innføre en tidsfrist på tre år i utlendingsloven for å klargjøre mistanke om uriktige opplysninger om identitet.

Tema: INNVANDRERE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

11. Forslag fra Lars Sponheim og Lisbeth Holand om å innføre en tidsfrist på tre år i utlendingsloven for å klargjøre mistanke om uriktige opplysninger om identitet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: