3. Forslag fra Erling Folkvord om ny lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Tema: INNVANDRERE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Erling Folkvord om ny lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: