9. Forslag frå Per Olaf Lundteigen, Børre Rønningen og Erling Folkvord om at det britiske selskapet Rio Tinto Zink (RTZ) som i 1989 kjøpte halvparten av aksjane i Norzink A/S, blir underlagt konsesjonsbehandling for å fa eigarskapet til Oddabedrifta inn i lovlege former. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 8.4.97 fra Nærings- og handelsdepartementet, statsråden, til næringskomiteen.)

Tema: INDUSTRI (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

9. Forslag frå Per Olaf Lundteigen, Børre Rønningen og Erling Folkvord om at det britiske selskapet Rio Tinto Zink (RTZ) som i 1989 kjøpte halvparten av aksjane i Norzink A/S, blir underlagt konsesjonsbehandling for å fa eigarskapet til Oddabedrifta inn i lovlege former. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 8.4.97 fra Nærings- og handelsdepartementet, statsråden, til næringskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: