3. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Carl I. Hagen om å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for å gjennomføre en gransking av alle forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myndighetenes mulige ansvar for denne, samt gjennomføre en vurdering av forholdet til de tidligere aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble nedskrevet til null. (Vedlegg til innst.: Brev av 20.3.97 fra finanskomiteen v/Einar Steensnæs til finansminister Jens Stoltenberg, svarbrev av 7.4.97 fra Finansdepartementet vedr. taushetsplikten.)

Tema: BANKER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen og Carl I. Hagen om å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for å gjennomføre en gransking av alle forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myndighetenes mulige ansvar for denne, samt gjennomføre en vurdering av forholdet til de tidligere aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble nedskrevet til null. (Vedlegg til innst.: Brev av 20.3.97 fra finanskomiteen v/Einar Steensnæs til finansminister Jens Stoltenberg, svarbrev av 7.4.97 fra Finansdepartementet vedr. taushetsplikten.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: