4. Forslag fra Oddvard Nilsen, Kjellaug Nakkim og Jan Tore Sanner om opphevelse av forbudet mot parallellimport av fonogrammer (inklusiv CDer) og videogrammer.

Tema: KULTUR (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

4. Forslag fra Oddvard Nilsen, Kjellaug Nakkim og Jan Tore Sanner om opphevelse av forbudet mot parallellimport av fonogrammer (inklusiv CDer) og videogrammer.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: