8. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges Bank, for 1995. (Vedlegg: 1. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i statsbedrifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 2. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av virksomheter organisert etter lov om statsforetak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kontroll vedrørende Norges Bank.)

Tema: LANDBRUKSPRODUKTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

8. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer m.v. organisert ved særskilt lov, herunder Norges Bank, for 1995. (Vedlegg: 1. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i statsbedrifter, aksjeselskaper og enkelte organer m.v. 2. Instruks for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av virksomheter organisert etter lov om statsforetak. 3. Instruks for Riksrevisjonens kontroll vedrørende Norges Bank.)