9. Forslag fra Reidar Johansen, Paul Chaffey og Erik Solheim om økt satsing på økologisk landbruk. (Vedlegg til innst.: Brev av 15.1.97 fra næringskomiteen v/Lars Gunnar Lie til Landbruksdepartementet og svarbrev av 12.2.97 fra statsråden.)

Tema: LANDBRUKSPRODUKTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

9. Forslag fra Reidar Johansen, Paul Chaffey og Erik Solheim om økt satsing på økologisk landbruk. (Vedlegg til innst.: Brev av 15.1.97 fra næringskomiteen v/Lars Gunnar Lie til Landbruksdepartementet og svarbrev av 12.2.97 fra statsråden.)