1. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende forvaltning av gjeldsordningsloven. (Vedlegg: Rapport.)

Tema: RIKSREVISJONEN (Storting 1997/1998)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende forvaltning av gjeldsordningsloven. (Vedlegg: Rapport.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: