4. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand via UNICEF. (Vedlegg: Del av fellesnordisk undersøkelse. Rapporter fra feltbesøk til Mosambik, Nicaragua og Guatemala. Vedlegg til innst.: 1. Brev av 2.12.97 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Utenriksdepartementet. 2. Svarbrev av 8.12.97 fra Utenriksdepartementet v/statsråd Hilde Frafjord Johnson.)

Tema: UTVIKLINGSHJELP (Storting 1997/1998)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand via UNICEF. (Vedlegg: Del av fellesnordisk undersøkelse. Rapporter fra feltbesøk til Mosambik, Nicaragua og Guatemala. Vedlegg til innst.: 1. Brev av 2.12.97 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til Utenriksdepartementet. 2. Svarbrev av 8.12.97 fra Utenriksdepartementet v/statsråd Hilde Frafjord Johnson.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: