3. Forslag fra Anneliese Dørum, Marit Nybakk og Sigvald Oppebøen Hansen om lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen (endring av § 13 nr. 2 om tidligere skolestart).

Tema: GRUNNSKOLE (Storting 1997/1998)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Anneliese Dørum, Marit Nybakk og Sigvald Oppebøen Hansen om lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen (endring av § 13 nr. 2 om tidligere skolestart).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: