2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet og vedkommende statsbudsjettets 90-poster, samt enkelte garantier under Finansdepartementet.

Tema: BANKER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet og vedkommende statsbudsjettets 90-poster, samt enkelte garantier under Finansdepartementet.

Se saker fra samme tema: