3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet, og statsbudsjettets 90-poster.

Tema: LOKALFORVALTNING (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet, og statsbudsjettets 90-poster.

Se saker fra samme tema: