vedtak til lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

Dag Terje Andersen
president